ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายจรัล รัตนบุญทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/12/2012
ปรับปรุง 28/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 255802
Page Views 337890
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา บ้านฝาง กระนวน 043-210-904
2 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ โนนพะยอม ชนบท 043009769
4 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร หนองเสาเล้า ชุมแพ 043-210097
5 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 0872134720
6 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043210263
7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-431578
8 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043-272541
9 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โสกนกเต็น พล
10 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นาข่า มัญจาคีรี 0956706574
11 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
12 โรงเรียนจระเข้วิทยายน จระเข้ หนองเรือ
13 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ หนองเรือ 043245026
14 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 431570
15 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 0-4321-0260
17 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4334-5163
18 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
19 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278048 / 278103
20 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
21 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060