กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา พิมพ์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0837272737
อีเมล์ : Ning_ticha@hotmail.com

นางวรรณรดา เสชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายณภพ วานิชสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปัทมาภรณ์ ศัพท์พันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0804519697
อีเมล์ : Patthamaphon9697@hotmail.com