กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิราพรรณ ถวิลวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0872308990
อีเมล์ : Jirapan9111@gmail.com

นายทรงชัย หิรัญเกิด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0873351109
อีเมล์ : ohmmy_02@hotmail.com