กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรยุทธ ไชยลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธีรวัต เพชรสังหาร
ครูอัตราจ้าง