กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพีรณัฐ ทะกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0867587700
อีเมล์ : Yimtaka01@gmail.com

นายธีรยุทธ ไชยลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1