กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ นาปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจันทิมา โชติชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895742980
อีเมล์ : Aoy_John55@hotmail.co.th

นายธนัชกฤศ บัวจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0828389712
อีเมล์ : Thanatkrit07@gmail.com