กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธนพัฒน์ นิมิตรบรรณสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรี ศรีลาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0913591753
อีเมล์ : Wareekung22king@gmail.com