กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธนพัฒน์ นิมิตรบรรณสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายมนตรี กรมทำมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0862245355
อีเมล์ : montri_ed37@hotmail.com

นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรี ศรีลาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0913591753
อีเมล์ : Wareekung22king@gmail.com

นายกันตพงศ์ วุฒิวงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2