คณะผู้บริหาร

นายเชษฐา วันสุทะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0807331943
อีเมล์ : kamoo_oun@hotmail.com