ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพีรณัฐ ทะกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ทัศนศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0867587700
อีเมล์ : Yimtaka01@gmail.com
ที่อยู่ :
24ม.9ต.ท่านางแนวอ.แวงน้อยจ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี ทัศนศิลป์
2557 ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2557 โรงเรียนวัดอินทารามสพม.1 ครูผู้ช่วย
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนท่านางแนววิทยายนสพม.25 ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ห้องเรียนศิลปะ ทนว.