ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนท่านางแนววิทยายน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้สอนคอมพิว (อ่าน 15) 17 พ.ค. 61
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 238) 21 พ.ย. 59
การเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ (อ่าน 336) 28 ส.ค. 58
ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ (อ่าน 322) 27 ส.ค. 58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสาร (อ่าน 279) 18 ส.ค. 58
แก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทค (อ่าน 273) 10 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 337) 27 ก.ค. 58
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 280) 27 ก.ค. 58
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 (อ่าน 333) 10 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 (อ่าน 332) 25 ก.พ. 58
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น คสล. ปูแกรนิโต้ (อ่าน 332) 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาหารหอประชุม พื้น คสล. ปูแกรนิโต้ฯ (อ่าน 235) 11 ก.พ. 58
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 274) 18 พ.ย. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 286) 15 พ.ย. 56
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน (อ่าน 546) 26 ก.ย. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บ (อ่าน 275) 28 ส.ค. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 309) 28 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(เพิ่มเติม) (อ่าน 276) 21 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 282) 19 ส.ค. 56
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน เปิดรับเรียนต่อ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 485) 11 มี.ค. 56
การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2556 (อ่าน 346) 26 ก.พ. 56
ประกาศเรียนเชิญบุคลากรภาครัฐและบุคคที่สนใจ เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ (อ่าน 337) 26 ก.พ. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (อ่าน 328) 14 ก.พ. 56
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา (อ่าน 538) 14 ก.พ. 56
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 452) 21 ธ.ค. 55
ขอเชิญชวนร่วมงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 458) 21 ธ.ค. 55
ขอเชิญร่วมงานกีฬา 4 สถาบันประจำปี 2555 ณ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (อ่าน 467) 21 ธ.ค. 55