ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 2/2561 (อ่าน 59) 08 พ.ย. 61
โรงเรียนท่านางแนววิทยายนได้เข้าร่วมการทอดกฐินสามคคี ของตำบลท่านางแนว ในปี 2561 ที่ผ่านมา (อ่าน 74) 08 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สุพรรณิการ์คืนช่อ ลูก ท.น.ว.คืนถิ่น ครบรอบ ๔๐ (อ่าน 153) 01 พ.ย. 61