ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา

       โรงเรียนท่านางแนววิทยายน อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยนายทรงศักดิ์ หิรัญเกิดผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อ/สั่งจ้างและการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2556,13:28   อ่าน 537 ครั้ง