ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังประชาธิปไตย ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน ซึ่งก่อนหน้าวันเลือกตั้งทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมการดีเบตของผู้สมัครประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของพรรคอย่างเต็มที่
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,20:47   อ่าน 84 ครั้ง