ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 55) 01 ก.พ. 62
พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 2/2561 (อ่าน 107) 08 พ.ย. 61
โรงเรียนท่านางแนววิทยายนได้เข้าร่วมการทอดกฐินสามคคี ของตำบลท่านางแนว ในปี 2561 ที่ผ่านมา (อ่าน 110) 08 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สุพรรณิการ์คืนช่อ ลูก ท.น.ว.คืนถิ่น ครบรอบ ๔๐ (อ่าน 189) 01 พ.ย. 61