ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ครองและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 13) 17 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 9) 17 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการจรัล รัตนบุญทา ร่วมบุญเบิกบ้าน บ้านท่านางแนว (อ่าน 13) 15 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 93) 01 ก.พ. 62
พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 2/2561 (อ่าน 142) 08 พ.ย. 61
โรงเรียนท่านางแนววิทยายนได้เข้าร่วมการทอดกฐินสามคคี ของตำบลท่านางแนว ในปี 2561 ที่ผ่านมา (อ่าน 141) 08 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สุพรรณิการ์คืนช่อ ลูก ท.น.ว.คืนถิ่น ครบรอบ ๔๐ (อ่าน 232) 01 พ.ย. 61