ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 828) 23 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “การประกวด สวดมนต์หมู่ฯ” สำนักงานวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น (อ่าน 173) 25 ก.พ. 66
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 200) 07 ก.พ. 66
มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 231) 28 ม.ค. 66
แจ้งให้นักเรียนเรียนออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 (อ่าน 277) 01 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน (อ่าน 307) 14 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 301) 06 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 430) 07 ต.ค. 65
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ขอขอบคุณศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 368) 05 ก.ย. 65
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย (อ่าน 777) 03 พ.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ"พาน้องกลับมาเรียน" เพื่อการค้นหาติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 754) 03 พ.ค. 65
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 773) 03 พ.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาส "TNW Merry Christmas" จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (อ่าน 719) 03 พ.ค. 65
ขอขอบคุณ คุณสมคิด สวนไผ่ ผู้ปกครองของเด็กหญิงณัชชา ค่อยชัยภูมิ ชั้น ม.3/3 ได้มอบทุนการศึกษาเเก่นักเรียนโรงเรียนท่านางเเนววิทยายน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เเละมอบเงินสนับสนุนค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนอีกเป็นจำนวนเ (อ่าน 706) 03 พ.ค. 65
พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่ม พิธีถวายบังคมเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน (อ่าน 620) 03 พ.ค. 65
การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเชื่อมต่ออาคาร 1 เเละอาคาร 3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม (อ่าน 601) 03 พ.ค. 65
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน เข้ารับการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On-Site (อ่าน 3804) 29 พ.ย. 64
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ฉัควีคซีน Pfizer เข็มที่ ๒ และเข็มที่ ๑ (เพิ่มเติม) ณ สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 3780) 29 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๔ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๔ เพื่อทำความสะอาดสำนักงานและอาคารเรียน (อ่าน 3766) 29 พ.ย. 64
นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๒ ราย คือ ๑.นางสาววรี ศรีลาวงษ์ วิชาเอกสังคมศึกษา ๒. นางสาวปัทมาภรณ์ ศัพท์พั (อ่าน 3834) 29 พ.ย. 64
นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๑ ราย คือ นางสาวจันทิมา สัตย์สุขยิ่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท่านางแนว (อ่าน 3793) 29 พ.ย. 64
นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๑ ราย คือ นางสาวจันทิมา สัตย์สุขยิ่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท่านางแนว (อ่าน 3636) 29 พ.ย. 64
นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๑ ราย คือ นางสาวจันทิมา สัตย์สุขยิ่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท่านางแนว (อ่าน 3589) 29 พ.ย. 64
นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๑ ราย คือ นางสาวจันทิมา สัตย์สุขยิ่ง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท่านางแนว (อ่าน 3598) 29 พ.ย. 64
ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้รับมอบหมายจาก นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ให้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือและถุงปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมแก่นักเรียน (อ่าน 3682) 29 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่านางแนววิทยายน เรื่อง การเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3589) 29 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท่านางแนววิทยายน เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3578) 29 พ.ย. 64
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนท่านางแนววิทยายน นำโดย นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแห (อ่าน 3607) 29 พ.ย. 64
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยมหาราช" (อ่าน 3588) 29 พ.ย. 64
วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (อ่าน 3609) 29 พ.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3584) 29 พ.ย. 64
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ เชษฐา วันสุทะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน (อ่าน 3721) 18 ต.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  (อ่าน 3745) 15 ต.ค. 64
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาว ไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นใน (อ่าน 3722) 15 ต.ค. 64
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการจรัล รัตนบุญทา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (อ่าน 3842) 15 ต.ค. 64
ขอขอบพระคุณ คุณครูพีรณัฐ ทะกา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งและวงโปงลางร่มสุพรรณิการ์ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ในการฝึกซ้อมการแสดงในครั้งนี้ (อ่าน 3733) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่านางแนววิทยายน เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 3683) 07 ต.ค. 64
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่าโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 2 ทุน (อ่าน 3696) 30 ก.ย. 64
นายณัฐนนท์ พลศรีพิมพ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้เข้ารับรางวัล (อ่าน 3613) 30 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนนท์ พลศรีพิมพ์ ได้รับรางวัล"เด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 (อ่าน 3586) 29 ก.ย. 64
ผู้อำนวยการสถานศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานสายบริหารที่โรงเรียนพล สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 3616) 28 ก.ย. 64
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ร่วมจัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 3741) 28 ก.ย. 64
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 3600) 27 ก.ย. 64
วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน โดยท่านผู้อำนวยการจรัล รัตนบุญทา รองผู้อำนวยการจินตนา เหล็กเจ๊ก พร้อมคณะคุณครูได้ต้อนรับท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย สจ.สุพรรณ ไทยน้อย พร้อมคณะ (อ่าน 3651) 23 ก.ย. 64
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3642) 22 ก.ย. 64
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ได้ร่วมส่งผลงานเข้ารับการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๖๔ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (อ่าน 3721) 15 ก.ย. 64
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการจินตนา เหล็กเจ๊ก (อ่าน 3682) 01 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเรียน Online (อ่าน 3665) 05 ก.ค. 64
ประกาศหยุดเรียน On site 1-16 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3693) 05 ก.ค. 64
กำหนดการมอบตัว ม. 1 ม. 4 (อ่าน 3753) 08 พ.ค. 64