ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 216) 21 พ.ย. 59
การเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ (อ่าน 317) 28 ส.ค. 58
ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ (อ่าน 302) 27 ส.ค. 58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสาร (อ่าน 260) 18 ส.ค. 58
แก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทค (อ่าน 251) 10 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 308) 27 ก.ค. 58
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 264) 27 ก.ค. 58
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 (อ่าน 314) 10 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 (อ่าน 314) 25 ก.พ. 58
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น คสล. ปูแกรนิโต้ (อ่าน 313) 25 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาหารหอประชุม พื้น คสล. ปูแกรนิโต้ฯ (อ่าน 226) 11 ก.พ. 58
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 264) 18 พ.ย. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 276) 15 พ.ย. 56
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน (อ่าน 533) 26 ก.ย. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บ (อ่าน 264) 28 ส.ค. 56
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 301) 28 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(เพิ่มเติม) (อ่าน 267) 21 ส.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 273) 19 ส.ค. 56
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน เปิดรับเรียนต่อ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 478) 11 มี.ค. 56
การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2556 (อ่าน 339) 26 ก.พ. 56
ประกาศเรียนเชิญบุคลากรภาครัฐและบุคคที่สนใจ เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ (อ่าน 329) 26 ก.พ. 56
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (อ่าน 318) 14 ก.พ. 56
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา (อ่าน 528) 14 ก.พ. 56
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 441) 21 ธ.ค. 55
ขอเชิญชวนร่วมงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 449) 21 ธ.ค. 55
ขอเชิญร่วมงานกีฬา 4 สถาบันประจำปี 2555 ณ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (อ่าน 459) 21 ธ.ค. 55