ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปรับปรุงกำหนดการล่าสุด (อ่าน 99) 28 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ4 (อ่าน 170) 18 มี.ค. 63
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต่้น (อ่าน 416) 23 ส.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 127) 11 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ครองและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 495) 17 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 503) 17 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการจรัล รัตนบุญทา ร่วมบุญเบิกบ้าน บ้านท่านางแนว (อ่าน 495) 15 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 417) 01 ก.พ. 62
พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 2/2561 (อ่าน 486) 08 พ.ย. 61
โรงเรียนท่านางแนววิทยายนได้เข้าร่วมการทอดกฐินสามคคี ของตำบลท่านางแนว ในปี 2561 ที่ผ่านมา (อ่าน 407) 08 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สุพรรณิการ์คืนช่อ ลูก ท.น.ว.คืนถิ่น ครบรอบ ๔๐ (อ่าน 563) 01 พ.ย. 61