เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนท่านางแนววิทยายน (ท.น.ว.)


ท้องถิ่นดินแดนศึกษา
เทิดทูนประชาปวงชน
ท่านางแนววิทยายน
ชาวเราทุกคนโปรดจงภูมิใจ

พวกเราชาว ท.น.ว.
ล้วนขอรักเกียรติวินัย
การเรียนมุ่งมั่นฝันใฝ่
ภูมิใจรักในความดี

** เรียนเล่นเป็นเวลา
อีกทั้งการกีฬาดนตรี
ฝึกฝนอดทนสามัคคี
เปรมปรีดิ์ชัยชนะครอบครอง

ม่วงเหลืองเรืองอร่ามโบกโบย
ฝนโปรยลำน้ำชีนอง
น้ำใจแห่งความปรองดอง
มวลผองเราต้องเทิดทูน (ซ้ำ) **