ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน


เสมาธรรมจักร  คบเพลิง  หนังสือกำลังเปิด  มีวงกลมล้อมรอบ

และใต้ฐานมีชื่อโรงเรียนเป็นแนวโค้ง


คบเพลิงอยู่ในเสาธรรมจักร  แสดงถึง  ความสว่างไสวในความดี
มีฐานเป็นหนังสือกำลังเปิด  แสดงถึง  การใฝ่เรียน
มีวงกลมล้อมล้อม  แสดงถึง  ความมีวินัยสีประจำโรงเรียน

ม่วง - เหลือง                  - ม่วง         หมายถึง   จรรยามารยาท
                                 - เหลือง     หมายถึง   ความดีงาม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 
ต้นสุพรรณิการ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกสุพรรณิการ์
 
"เป็นต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์  มีดอกสีเหลืองทองคำ  ชูช่อสู่ฟ้า  ดุจดังการศึกษาที่โรงเรียนท่านางแนววิทยายน"

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สีม่วงเหลือง

สีประจำโรงเรียนและธงประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง
       ม่วง     หมายถึง  จรรณยามารยาท
เหลือง  หมายถึง  ความดีงาม

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.68 KB