ติดต่อเรา
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
155 หมู่ 9 ถนน พล-ชัยภูมิ   ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
เบอร์โทรศัพท์ 043-278048 / 278103 เบอร์โทรสาร 043-278249


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99/@15.8593047,102.3375129,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6bdc1afb511d7093!8m2!3d15.8585225!4d102.3369912