รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
155 หมู่ 9 ถนน พล-ชัยภูมิ   ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
เบอร์โทรศัพท์ 043-278048 / 278103 เบอร์แฟกส์ 043-278249


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :