ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญพรรณ เชิมชัยภูมิ (แอ้)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : ม.6 รุ่น2
ที่อยู่ : 243 หมู่ 8 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
เบอร์มือถือ : 0-8733-9186-5
อีเมล์ : chermchaiyaphum@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา เชิมชัยภูมิ (จ่อย)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : ม.6 รุ่น 2
ที่อยู่ : 243 หมู่ 8 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
เบอร์มือถือ : 0-8764-6188-0
อีเมล์ : wittaya357@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ชัยชนะ (เบน)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 52 หมู่ 1 ตำบลสิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0614732484
อีเมล์ : sunti_chaichana@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาง บุญศิริ ดอนจันทึก (อ้อน)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 16
ที่อยู่ : จังหวัด สุราษฎร์ธานี
เบอร์มือถือ : 0836377275
อีเมล์ : boonsiri27721@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม